سخنرانی های تد

گروه
براساس
به ترتیب

چگونه سوء تفاهم اتفاق می افتد؟

چطور میشه یه عکس عالی گرفت؟

چرا برخی مردم چپ دست هستند؟

جایزه صلح نوبل چیست؟

مزایای یک ذهن دو زبانه

سه ترفند برای افزایش اعتماد به نفس

ویدیو تد، راه حل ساده برای دوری از عادت های بد

ویدیو تد توجه کردن ،اولین قدم در طراحی

تد چگونه بوجود آمد؟

گوگل باید برای خدماتش پول بگیرد

دسته بندی ها