• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -

اخبار و ویدیو های مرتبط به هوش هیجانی

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها مرتبط به هوش هیجانی

مرتب سازی بر اساس:
کنترل احساسات امری است که روز به روز توجه بیشتری به آن بیشتر می شود، چه در کسب و کار و چه در زندگی شخصی. از دست دادن کنترل احساسات چندان هم دور از ذهن نیست و خود شما...
مذاکرات در واقع بحث های حساب شده ای هستند که به شفافیت و نیت درست پیرامون نتیجه ی مورد نظر نیاز دارند. این 4 پرسش، در روند موفقیت به شما کمک می کنند.
  • ویدئوهای تصادفی
هاروارد - تفکر طراحی

هاروارد - تفکر طراحی

اصول هک رشد - انتخاب تکنیک هک رشد

اصول هک رشد - انتخاب تکنیک هک رشد

ایده های بزرگ برای زندگی بهتر - «نشکن»

ایده های بزرگ برای زندگی بهتر - «نشکن»

اصول هک رشد - برنامه ریزی تست شفاف

اصول هک رشد - برنامه ریزی تست شفاف

دسته بندی ها