• دسترسی همیشگی به جدیدترین ویدیوها و مطالب انگیزشی به زبان فارسی -

اخبار و ویدیو های مرتبط به هوش هیجانی

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها مرتبط به هوش هیجانی

مرتب سازی بر اساس:
کنترل احساسات امری است که روز به روز توجه بیشتری به آن بیشتر می شود، چه در کسب و کار و چه در زندگی شخصی. از دست دادن کنترل احساسات چندان هم دور از ذهن نیست و خود شما...
مذاکرات در واقع بحث های حساب شده ای هستند که به شفافیت و نیت درست پیرامون نتیجه ی مورد نظر نیاز دارند. این 4 پرسش، در روند موفقیت به شما کمک می کنند.
  • ویدئوهای تصادفی
کار ویتامین ها چیست؟

کار ویتامین ها چیست؟

چرا تکرار شدن در موسیقی را دوست داریم؟
چرا گربه ها انقدر عجیب رفتار میکنن؟

چرا گربه ها انقدر عجیب رفتار میکنن؟

ویدیو تد، مواد معدنی نهفته در آب دریا
دسته بندی ها