اخبار و ویدیو های مرتبط به ماندگاری نام تجاری

لیست اخبار، گزارش ها، ویدیو ها و مستند ها مرتبط به ماندگاری نام تجاری

مرتب سازی بر اساس:
کار آفرینی
هدف شما از راه اندازی یک نام تجاری، در واقع پاسخ به چگونگی ماندگاری آن است. پاراگراف های طولانی که عملکرد نام تجاری شما را تشریح می کنند، فراموش کنید؛ چرا که مشتری ها تنها به "چرایی" شما اهمیت می دهند. پشت سر هر برند یا نام تجارتی، یک "هدف" نهفته است که حضور و ماندگاری یک برند را توضیح می دهد؛ گاهی اوقات این هدف با عنوان "چرایی" شرکت شما شناخته می شود.
دسته بندی ها