پروتوتایپ چطور به یوزر اکسپیریینس کمک می کند؟

امتیاز مطلب: 97%

پروتوتایپ چگونه به یوزر اکسپیریینس کمک می­کند؟

تهیه ی پروتوتایپ برای همه ی پروژه ها مناسب نیست. چون در واقع اینکار میتواند زمان و هزینه ی قابل توجهی را به پروژه اضافه کند. برای همین باید مطمئن شوید که برای یک بخش از فرایند طراحی سایت یا اپلیکیشن خود تهیه ی پروتوتایپ ضروری است. البته برعکس آن نیز صادق است. اغلب نبودن پروتوتایپها در فرایند طراحی میتواند منجر به از دست دادن زمان و تلف شدن سرمایه شود، چون ممکن است مراحل اشتباها جابجا انجام شوند و نتایج حاصله هم بی عیب از آب در نیایند. با یوکن همراه باشید.

 

  • نظرات
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است


کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

امتیاز مطلب: 93%

پروتوتایپ چگونه به یوزر اکسپیریینس کمک می­کند؟

تهیه ی پروتوتایپ برای همه ی پروژه ها مناسب نیست. چون در واقع اینکار میتواند زمان و هزینه ی قابل توجهی را به پروژه اضافه کند. برای همین باید مطمئن شوید که برای یک بخش از فرایند طراحی سایت یا اپلیکیشن خود تهیه ی پروتوتایپ ضروری است. البته برعکس آن نیز صادق است. اغلب نبودن پروتوتایپها در فرایند طراحی میتواند منجر به از دست دادن زمان و تلف شدن سرمایه شود، چون ممکن است مراحل اشتباها جابجا انجام شوند و نتایج حاصله هم بی عیب از آب در نیایند. با یوکن همراه باشید.

 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
  • نظرات
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است


کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

دسته بندی ها