توسعه فردی - اصول مدیریت زمان

اصول مدیریت زمان

امتیاز مطلب: 62%

این دوره ی اصولِ مدیریت زمانه. در این دوره، اصولی رو بنیانگذاری می کنم که به شما کمک کنه مدیریت زمانِ ساده و موثری داشته باشین و در فرایندها بهره وریِ بیشتری بدست بیارین. ما با بررسیِ سه اصل بهره وری شروع می کنیم: مکان، ذهن و زمان. با شما در فرایندِ شناسایی و مدیریتِ این سه اصل, در زندگیتون همراه می شم. یاد می گیریم چطور محلِ کار سازمان دهی شده تری داشته باشیم . همچنین نشونتون میدم که چطور ایمیلتون رو مدیریت کنیم, که این اصولِ مدیریت زمان رو به شکل خودکار رعایت کنیم.

  • نظرات
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است


کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

امتیاز مطلب: 66%

این دوره ی اصولِ مدیریت زمانه. در این دوره، اصولی رو بنیانگذاری می کنم که به شما کمک کنه مدیریت زمانِ ساده و موثری داشته باشین و در فرایندها بهره وریِ بیشتری بدست بیارین. ما با بررسیِ سه اصل بهره وری شروع می کنیم: مکان، ذهن و زمان. با شما در فرایندِ شناسایی و مدیریتِ این سه اصل, در زندگیتون همراه می شم. یاد می گیریم چطور محلِ کار سازمان دهی شده تری داشته باشیم . همچنین نشونتون میدم که چطور ایمیلتون رو مدیریت کنیم, که این اصولِ مدیریت زمان رو به شکل خودکار رعایت کنیم.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
  • نظرات
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است


کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

دسته بندی ها