{ "title": "آیا چیزهایی که فکر می‎کنید، می‎دونید رو واقعاً می‎دونید؟!", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14308", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14307", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14306", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14305" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

آیا چیزهایی که فکر می‎کنید، می‎دونید رو واقعاً می‎دونید؟!

امتیاز مطلب: 93%

هیچ کس، بهتر از خودتون شما رو نمی شناسه، درسته؟ شما می دونین، کی هستین، چی دوست دارین، و توی چه کاری مهارت دارین. احتمالاً اسامی 7 تا جان پیچ وُلدمورت رو کاملاً بلد هستین. اما، ممکنه فهرست اسیدهای آمینه رو فقط برای امتحان زیست شناسی دبیرستان حفظ کرده باشین و بعد، بلافاصله، فراموش شون کرده باشین. همه که همه چیز رو نمی دونن، بنابراین، تصور می کنین بهتره که مردم اعتراف کنن یک چیزهایی رو نمی دونن. اما، مردم معمولاً بنا بر تعصبات شخصی، در ارزیابی تفکرات شون مهارت زیادی ندارن. روانشناسان روی انگیزه های گوناگونی مطالعه کردن، اما تعصبات شخصی می تونن توضیح خوبی باشن برای این که چرا شما احتمالاً باور دارین که دانسته هاتون بیش تر از اون چیزیه که واقعاً هست.

منبع: دانژه

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 91%

هیچ کس، بهتر از خودتون شما رو نمی شناسه، درسته؟ شما می دونین، کی هستین، چی دوست دارین، و توی چه کاری مهارت دارین. احتمالاً اسامی 7 تا جان پیچ وُلدمورت رو کاملاً بلد هستین. اما، ممکنه فهرست اسیدهای آمینه رو فقط برای امتحان زیست شناسی دبیرستان حفظ کرده باشین و بعد، بلافاصله، فراموش شون کرده باشین. همه که همه چیز رو نمی دونن، بنابراین، تصور می کنین بهتره که مردم اعتراف کنن یک چیزهایی رو نمی دونن. اما، مردم معمولاً بنا بر تعصبات شخصی، در ارزیابی تفکرات شون مهارت زیادی ندارن. روانشناسان روی انگیزه های گوناگونی مطالعه کردن، اما تعصبات شخصی می تونن توضیح خوبی باشن برای این که چرا شما احتمالاً باور دارین که دانسته هاتون بیش تر از اون چیزیه که واقعاً هست.

منبع: دانژه

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-09-29 01:29:12
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها