{ "title": "زندگینامه تصویری احمد شاملو", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14500", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14499", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14498", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14497" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری احمد شاملو

امتیاز مطلب: 98%

احمد شاملو شاعر، نویسنده پژوهشگر و مترجم متخلص به الف. بامداد 21 آذر 1304 در خیابان صفی علی شاه تهران در خانواده ای نظامی به دنیا آمد که در نتیجه در طول نوجوانی و دوره ی تحصیلی اش مدام از شهری به شهری جابجا میشد.
در سال 1336 با انتشار مجموعه ی هوای تازه او به عنوان شاعری برجسته تثبیت شد گرچه در ابتدا پیرو کارهای نیما شعر می گفت. 
. او در برخی از ترجمه‌هایش استفاده ی مفرط از زبان شکسته را برای خود جایز دانسته‌است و همین قضیه باعث دوری او از سبک متن اصلی شده‌است.
او یکبار در 22 سالگی و یک بار در سال32 سالگی ازدواج کرد و سرانجام در 39 سالگی با ریتا سرکیسیان مشهور به آیدا شاملو ازدواج کرد که تا پایان عمر هم کنار او ماند و درباره ی او می گفت: «هر چه می نویسم برای اوست و به خاطر او... من با آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده بودم پیدا کردم». برای تماشای زندگینامه تصویری احمد شاملو با یوکن همراه باشید.
 

  • نظرات
تصویر آواتار
   کاربر مهمان

این شعر طولانیه وبنده خودم سروده ام

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار
   کاربر مهمان

شعله افروختیم وخود را سوختیم.باده خوردیم و خودرا باختیم.ما به قصد دید یار خوب تاختیم.یارچون مارا. بدیدازماگریخت

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

شازده کوچولو با ترجمه ی ایشون خاطره ی دوریه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

شازده کوچولو با ترجمه ی ایشون خاطره ی دوریه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 95%

احمد شاملو شاعر، نویسنده پژوهشگر و مترجم متخلص به الف. بامداد 21 آذر 1304 در خیابان صفی علی شاه تهران در خانواده ای نظامی به دنیا آمد که در نتیجه در طول نوجوانی و دوره ی تحصیلی اش مدام از شهری به شهری جابجا میشد.
در سال 1336 با انتشار مجموعه ی هوای تازه او به عنوان شاعری برجسته تثبیت شد گرچه در ابتدا پیرو کارهای نیما شعر می گفت. 
. او در برخی از ترجمه‌هایش استفاده ی مفرط از زبان شکسته را برای خود جایز دانسته‌است و همین قضیه باعث دوری او از سبک متن اصلی شده‌است.
او یکبار در 22 سالگی و یک بار در سال32 سالگی ازدواج کرد و سرانجام در 39 سالگی با ریتا سرکیسیان مشهور به آیدا شاملو ازدواج کرد که تا پایان عمر هم کنار او ماند و درباره ی او می گفت: «هر چه می نویسم برای اوست و به خاطر او... من با آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده بودم پیدا کردم». برای تماشای زندگینامه تصویری احمد شاملو با یوکن همراه باشید.
 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-09-05 15:41:43
  • نظرات
تصویر آواتار
   کاربر مهمان

این شعر طولانیه وبنده خودم سروده ام

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار
   کاربر مهمان

شعله افروختیم وخود را سوختیم.باده خوردیم و خودرا باختیم.ما به قصد دید یار خوب تاختیم.یارچون مارا. بدیدازماگریخت

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

شازده کوچولو با ترجمه ی ایشون خاطره ی دوریه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

شازده کوچولو با ترجمه ی ایشون خاطره ی دوریه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها