{ "title": "چگونه به آنچه درباره ما فکر می‌کنند، بی توجه باشیم؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14560", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14559", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14558", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14557" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

چگونه به آنچه درباره ما فکر می‌کنند، بی توجه باشیم؟

امتیاز مطلب: 99%

این طبیعت انسانه که میخواد توسط بقیه دوست داشته بشه، مورد علاقه قرار بگیره و پذیرفته بشه. با این حال، اگه بیش از حد در مورد نظراتِ دیگران نگران باشین، خطرِ واقعی یِ تحتِ سلطه یِ دیگران قرار گرفتن رو افزایش میدین و با این ترس, هرگز تبدیل به فردی که قرار بود بشین، نمیشین. هیچ چیزی بیشتر از این من رو نمیترسونه که چنین مسئله یِ غیر قابل توجهی, میتونه چنین تاثیر قابل توجهی بر زندگیِ یه نفر داشته باشه.
 اگه میدونستین که قراره فردا بمیرین، واقعا اهمیت میدادین که امروز مردم, درباره تصمیماتِ شما چه فکری میکنن؟ اگه میدونستین که یه هفته بعد، یا یه ماه بعد، یا 10 سال یا 50 سال بعد قراره بمیرین چه طور؟ خب در نهایت این اتفاق میافته؛ بنابراین وقتشه از این عقیده که قراره برای همیشه زندگی کنین، دست بردارین. با یوکن همراه باشید.
 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 91%

این طبیعت انسانه که میخواد توسط بقیه دوست داشته بشه، مورد علاقه قرار بگیره و پذیرفته بشه. با این حال، اگه بیش از حد در مورد نظراتِ دیگران نگران باشین، خطرِ واقعی یِ تحتِ سلطه یِ دیگران قرار گرفتن رو افزایش میدین و با این ترس, هرگز تبدیل به فردی که قرار بود بشین، نمیشین. هیچ چیزی بیشتر از این من رو نمیترسونه که چنین مسئله یِ غیر قابل توجهی, میتونه چنین تاثیر قابل توجهی بر زندگیِ یه نفر داشته باشه.
 اگه میدونستین که قراره فردا بمیرین، واقعا اهمیت میدادین که امروز مردم, درباره تصمیماتِ شما چه فکری میکنن؟ اگه میدونستین که یه هفته بعد، یا یه ماه بعد، یا 10 سال یا 50 سال بعد قراره بمیرین چه طور؟ خب در نهایت این اتفاق میافته؛ بنابراین وقتشه از این عقیده که قراره برای همیشه زندگی کنین، دست بردارین. با یوکن همراه باشید.
 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-09-29 01:39:02
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها