{ "title": "بایدهای روانشناسانه افراد موفق", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14568", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14567", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14566", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14565" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

بایدهای روانشناسانه افراد موفق

امتیاز مطلب: 96%

تنها چیزی که قراره زندگیتون رو تغییر بده، تنها چیزی که زندگی، شغل، پول و روابطتون رو تغییر خواهد داد، اینه که استانداردهاتون رو بالا ببرین. 
زندگیتون بزرگتر از اون چیزیه که به خودتون اجازه بدین نقشِ کوچیکی داشته باشین. تنها چیزی که در طولانی مدت زندگیمون رو تغییر میده, اینه که استانداردهامون رو بالا ببریم. همهمون در زندگی یه چیزهایی رو میخوایم که بهشون نمی رسیم. به چیزهایی میرسیم که باید داشته باشم. 

چیزی که دنبالش می گردین و چیزی که درباره اش حرف میزنیم و چیزی که نیاز دارین، خود-نظمیه. همون طور که خودِ کلمه میگه، خودنظمی, از خودِ شما مییاد. از جایی مییاد که شما تصمیمی می گیرین که باید منظم باشه. وقتی که تصمیم میگیرین که بهتر باشین.
وقتی تصمیم میگیرین که بیشتر تلاش کنین و بزرگتر بشین. فکر میکنم یه چیزی که نظم در انجامِ اون به شما کمک میکنه, اینه که کارها رو به پایان برسونین و وقتی کارها رو به پایان برسونین, موفقتر میشین. وقتی گزینههایی واسه انتخاب دارین، انتخاب کنین. قراره نتایجِ جدیدی بگیرین. با نتایج جدید دچار تغییر میشین. وقتی که دیگه مایل نیستین چیزی رو تحمل کنین، این همون موقعیه که زندگیتون دچار تغییر میشه. با یوکن همراه باشید.
 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%

تنها چیزی که قراره زندگیتون رو تغییر بده، تنها چیزی که زندگی، شغل، پول و روابطتون رو تغییر خواهد داد، اینه که استانداردهاتون رو بالا ببرین. 
زندگیتون بزرگتر از اون چیزیه که به خودتون اجازه بدین نقشِ کوچیکی داشته باشین. تنها چیزی که در طولانی مدت زندگیمون رو تغییر میده, اینه که استانداردهامون رو بالا ببریم. همهمون در زندگی یه چیزهایی رو میخوایم که بهشون نمی رسیم. به چیزهایی میرسیم که باید داشته باشم. 

چیزی که دنبالش می گردین و چیزی که درباره اش حرف میزنیم و چیزی که نیاز دارین، خود-نظمیه. همون طور که خودِ کلمه میگه، خودنظمی, از خودِ شما مییاد. از جایی مییاد که شما تصمیمی می گیرین که باید منظم باشه. وقتی که تصمیم میگیرین که بهتر باشین.
وقتی تصمیم میگیرین که بیشتر تلاش کنین و بزرگتر بشین. فکر میکنم یه چیزی که نظم در انجامِ اون به شما کمک میکنه, اینه که کارها رو به پایان برسونین و وقتی کارها رو به پایان برسونین, موفقتر میشین. وقتی گزینههایی واسه انتخاب دارین، انتخاب کنین. قراره نتایجِ جدیدی بگیرین. با نتایج جدید دچار تغییر میشین. وقتی که دیگه مایل نیستین چیزی رو تحمل کنین، این همون موقعیه که زندگیتون دچار تغییر میشه. با یوکن همراه باشید.
 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-05-06 06:57:17
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها