جنرال موتورز

براساس
به ترتیب
5 دلیل غیر قابل انکار که ثابت می کند برندها، بازتابی از فرهنگ شرکت هستند
رفتار سازمانی
فرهنگ، ایجاد کننده ی تفاوت و تمایز است.
فرهنگ، ایجاد کننده ی تفاوت و تمایز است.
5 قانون بازاریابی که در پیدا کردن جایگاه مناسب و رونق کسب و کار به شما کمک می ...
بازاریابی
اولین بودن همیشه از بهترین بودن، مهم تر است؛ می توانید از کوکا کولا یا پپسی بپرسید!
اولین بودن همیشه از بهترین بودن، مهم تر است؛ می توانید از کوکا کولا یا پپسی بپرسید!
دسته بندی ها