توکیو

براساس
به ترتیب
توکیو قلب تپنده ژاپن
دانستنیها
شهر نور، شهر تصویر، شهر آینده این شهر را باید خیلی جدی گرفت، ولی باید هوشیار بود که این دنیای زرق و برق موجب غفلت نشه، چون چیزی که از دست برود از دیده و دل و ذهن می رود و تا ابد گم می شود. با یوکن همراه باشید. تاکسی های توکیو به این سیستم مجهزند که اگر کسی چیزی رو توی ماشین جا بگذارد، به او هشدار میدهد. ایده اولیه این ماشین بسیار ساده است، دو دوربین در ...
شهر نور، شهر تصویر، شهر آینده این شهر را باید خیلی جدی گرفت، ولی باید هوشیار بود که این دنیای زرق و برق موجب غفلت نشه، چون چیزی که از دست برود از دیده و دل و ذهن می رود و تا ابد گم می شود. با یوکن ...
دسته بندی ها