آیا می توانید معمّای قورباغه را حل کنید؟

امتیاز مطلب: 99%

به یک جنگل پر باران بزرگ میرسید و قارچی سمّی می خورید. برای این که زنده بمونید به پاد زهری از یک گونه قورباغه خاص نیاز دارید. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار فاطمه کوهساری
   فاطمه کوهساری

عالی بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%
  • نظرات
تصویر آواتار فاطمه کوهساری
   فاطمه کوهساری

عالی بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها