چگونه می‌توان در انجام تمام کارها به موفقیت رسید؟

امتیاز مطلب: 91%

قانون میانگین‌‌ها قانونی است که از طریق آن می‌توانید موفقیت‌های زیادی را در زندگی تجربه کنید. این قانون می‌گوید اگر کاری را زیاد انجام دهید احتمال اتفاق افتادن وقایع خاص بالا می‌رود و احتمال اینکه آنچه می‌خواهید سر راهتان قرار بگیرد بیشتر می‌شود. 

بنابراین در وقایع مختلف زندگی باید یادتان باشد که هر چقدر بیشتر اقدام کنید و هر چقدر بیشتر جواب نه بشنوید و به بن‌بست برسید بیشتر به آنچه می‌خواهید نزدیک می‌شوید. 

با یوکن همراه باشید و این ویدئو را ببینید تا بدانید چگونه می‌توانید در انجام تمام کارهایتان به موفقیت برسید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 98%

قانون میانگین‌‌ها قانونی است که از طریق آن می‌توانید موفقیت‌های زیادی را در زندگی تجربه کنید. این قانون می‌گوید اگر کاری را زیاد انجام دهید احتمال اتفاق افتادن وقایع خاص بالا می‌رود و احتمال اینکه آنچه می‌خواهید سر راهتان قرار بگیرد بیشتر می‌شود. 

بنابراین در وقایع مختلف زندگی باید یادتان باشد که هر چقدر بیشتر اقدام کنید و هر چقدر بیشتر جواب نه بشنوید و به بن‌بست برسید بیشتر به آنچه می‌خواهید نزدیک می‌شوید. 

با یوکن همراه باشید و این ویدئو را ببینید تا بدانید چگونه می‌توانید در انجام تمام کارهایتان به موفقیت برسید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2019-05-18 11:34:10
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها